XXI sesja Rady Gminy Leoncin

W środę 29 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin. Radni przyjęli projekty uchwał w sprawie: – zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin...

Informacja o zmianach w BDO

Kategorie: Gospodarka odpadami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba...

Posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2020 r. godz. 9.00 w Klubie Senior+. Z następującym porządkiem obrad: I. Opiniowanie materiałów pod...

XVIII edycja konkursu o Powstaniu Styczniowym

23 stycznia br. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Górkach obchodziła swoje doroczne święto. Z tej okazji przygotowana została XVIII edycja konkursu historycznego „ Powstanie Styczniowe” pod hasłem „ Kobiety...

XXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Proponowany...

XX –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XX –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin,  która odbędzie się 15 stycznia 2020 r. godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Leoncinie w pok. Nr 5:...