Logo Gmina Leoncin

Wyłożenie projektu MPZP wsi Nowe Gniewniewice

Od  15.01.2018r. do 15.02.2018r. w Urzędzie Gminy Leoncin w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3 (w pokoju nr 12) w godzinach pracy Urzędu, do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice

gmina Leoncin obejmującego obszar sołectwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 22 stycznia 2018r. od godz. 14:00 do 16.00 w Urzędzie Gminy Leoncin pok. 12

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Leoncin: www.bip.leoncin.pl/zagospodarowanie przestrzenne

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Należy je składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Leoncin z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.03.2018r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug.leoncin@tlen.pl podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Ogłoszenie - wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Gniewniewice

Projekt MPZP - tekst uchwały

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania

Rysunek prognozy

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.