LIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. godz. 900 w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński