Logo Gmina Leoncin

News

News zdjęcie id 674

V– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

09.01.2019

Uprzejmie zapraszam do udziału w V– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie.  

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II-zwyczajnej, III- zwyczajnej oraz IV- nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
8. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Leoncin.
9. Uchwała w sprawie naruszenia prawa dotyczącego Uchwały nr XXXIV/181/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/64/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gać.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/65/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewniewice Folwarczne
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/66/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/67/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leoncin
14. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/68/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Dąbrowa
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/69/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Grochale
16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/70/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Mała Wieś
17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Polesie
18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Secymin
19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Wilków
20. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ośniki
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybitew
22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/76/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Secymin Polski
23. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
24. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
25. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Polesie
26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/80/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków n/Wisłą
27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Polski
28. Uchwała w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019-2023
29. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole  i w domu" na lata 2019-2023
30. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
31. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
32. Interpelacje i zapytania.
33. Wolne głosy i wnioski.
34. Sprawy organizacyjne i bieżące.
35. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Wójt gminy zaprasza

Adam Mirosław Krawczak

Urząd Gminy Leoncin

ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin
tel./fax: 22 785 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.pl

Nr konta do wpłaty podatków i opłat

43 8011 0008 0040 0400 0273 0173

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.