Nowy rok szkolny 2022-2023

W czwartek 1 września br. o godz. 9.00 w kościele parafii Św. Małgorzaty DM w Leoncinie rozpoczęła się Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny 2022/2023. Wzięły w niej udział Poczty Sztandarowe Szkół Podstawowych w Głusku i Leoncinie, dzieci i młodzież rozpoczynająca nowy rok nauki. W nabożeństwie uczestniczyli rodzice, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych: Adam Mirosław Krawczak – Wójt Gminy Leoncin, Zastępca Wójta – Bernard Mucha.
Uroczysta liturgia sprawowana przez wikariusza parafii w Leoncinie ks. Mateusza Farfusa oraz proboszcza parafii Secymin-Nowiny ks. Janusza Celejewskiego, upamiętnia też 83 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji po zakończonym nabożeństwie przed pomnikiem na cmentarzu wojennym, Wójt Gminy Leoncin oraz Dyrekcje Szkół złożyli wiązanki. Dalsze uroczystości nowego roku szkolnego odbywały się w Szkołach.