Zebrania sołeckie 2021

W poniedziałek 6 września 2021 r. rozpoczną się zebrania sołeckie Sołectw z terenu Gminy Leoncin i potrwają do 20 września. W czasie zebrań sołtysi przedstawią zrealizowane zadania. Mieszkańcy podejmą decyzje na jakie cele w przyszłym roku przeznaczone zostaną fundusze sołeckie.

Harmonogram zebrań

Nowe Grochale (Nowe Grochale, Stare Grochale) – Szkoła Podstawowa w Głusku, 06.09.2021 godz.17:30

Stanisławów (Stanisławów, Głusk) – Szkoła Podstawowa w Głusku, 06.09.2021 godz. 18:00

Nowa Mała Wieś (Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze) – Szkoła Podstawowa w Głusku  , 06.09.2021 godz. 19:00

Nowe Polesie (Nowe Polesie) – Sołtys, Nowe Polesie 44a, 07.09.2021 godz. 17:00

Ośniki (Ośniki) – Sołtys, Ośniki 10, 07.09.2021 godz.18:30

Stare Polesie (Stare Polesie, Krubiczew, Nowiny) – Sołtys, Nowiny 10, 07.09.2021 godz. 19:30

Rybitew (Rybitew) – Sołtys, Rybitew 49, 09.09.2021 godz. 16:00

Leoncin (Leoncin, Michałów, Wincentówek) – GOK, 09.09.2021 godz. 17:30

Gać (Gać, Teofile) – GOK, 09.09.2021 godz. 18:30

Nowa Dąbrowa (Nowa Dąbrowa) – Sołtys, Nowa Dąbrowa 27, 13.09.2021 godz. 16:00

Stara Dąbrowa (Stara Dąbrowa)– ZHP, Stara Dąbrowa 17, 13.09.2021 godz. 17:00

Górki (Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość) – budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Górkach, 13.09.2021 godz. 18:30

Secymin Polski (Secymin Polski, Secyminek)– Sołtys, Secymin Polski 34, 14.09.2021 godz. 17:30

Nowy Wilków (Nowy Wilków) – Sołtys, Nowy Wilków 28, 14.09.2021 godz. 18:30

Nowy Secymin (Nowy Secymin) – OSP Wilków Polski, 15.09.2021 godz. 17:30

Wilków Polski (Wilków Polski ) – OSP Wilków Polski, 15.09.2021 godz. 18:30

Gniewniewice Folwarczne (Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice) – Sołtys, Gniewniewice Folwarczne 2A, 15.09.2021 godz. 19:30

Wilków nad Wisłą (Wilków nad Wisłą, Stare Gniewniewice) – OSP Wilków Polski, 20.09.2021 godz. 19:30

Harmonogram PDF