Wybory uzupełniające ławników 2024-2027

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Wybory uzupełniające ławników 2024-2027 Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r....

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:...

Wybory Sołtysów

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

16 maja 2024 r. rozpoczną się zebrania sołeckie Sołectw z terenu Gminy Leoncin i potrwają do 29 maja. W związku z upływem kadencji Sołtysów mieszkańcy sołectw dokonają wyboru Sołtysów oraz...

II – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w II – zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w...

I sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2024 poz. 609/Komisarz Wyborczy postanowieniem z dnia zwołuję pierwszą sesję...

LXXXIX– zwyczajna sesji Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXIX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie....