XXXIX –nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXIX –nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 5 lipca 2021 r. godz. 10:00 w Senior Wigor w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie...

Wotum zaufania i absolutorium udzielone wójtowi jednogłośnie

Kategorie: Informacje Rady Gminy Polecane

W środę 23 maja 2021 roku na XXXVIII zwyczajnej sesji, Rada Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Adamowi Mirosławowi Krawczakowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Absolutorium poprzedziło wotum zaufania...

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad: I....

Raport o stanie gminy – debata nad raportem

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Leoncin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.   Na sesji Rady Gminy...

XXXVIII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Proponowany...

XXXVII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Kategorie: Informacje Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 16 czerwca 2021 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:...