20 maja 2024

Cyberbezpieczny Samorząd

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1363 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Celem projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

W ramach projektu zaplanowano realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Leoncin” tj. przeprowadzenie szkoleń i audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Urzędu Gminy Leoncin oraz dla trzech jednostek organizacyjnych Gminy: Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leoncinie oraz Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Okres realizacji: do 30.06.2026 r.

Całkowity koszt realizacji: 486 769,00 zł.

Kwota dofinansowania: 457 563,07 zł.

Wkład własny Gminy Leoncin: 29 205,93 zł.

Dofinansowanie: 94%

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

Dodaj komentarz