29 czerwca 2021

„Dobry start” – informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie informuje :
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Najważniejsze aspekty :
– od lipca ZUS jest organem właściwym do wypłaty świadczenia,
– wnioski tylko przez internet,
-wypłata tylko na konto bankowe.
Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Gminy Leoncin w dniach :
05-07-2021r. od godz. 11:00 -15.00
06-07-2021r. od godz. 08:00 -12:00
08-07-2021r. od godz. 08:00 -12:00
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą świadczyć pomoc w złożeniu WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START w budynku Urzędu Gminy Leoncin .
Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie tel. 22 785-65-82 w. 17

Dodaj komentarz