11 kwietnia 2022

Rusza akcja bezpłatnej kastracji zwierząt

W okresie 19.04 – 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Leoncin może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji psa lub kota. Dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń.
Osoba, która chce wziąć udział w ZWIERZowej Akcji Kastracji musi spełniać poniższe warunki:
– właściciel psa, kota lub opiekun kota wolnożyjącego musi być mieszkańcem Gminy Leoncin
– właściciel psa, kota lub opiekun kota wolnożyjącego zobowiązuje się do opieki nad zwierzęciem po zabiegu
– właściciel psa, kota lub opiekun kota wolnożyjącego zobowiązuje się do samodzielnego transportu zwierzęcia
– po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia ze skierowaniem z urzędu udaje się do wskazanej lecznicy w celu wykonania zabiegu, po uprzednim ustaleniu terminu
– koszty związane z dodatkowym leczeniem zwierzęcia ponosi właściciel /opiekun
– o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków
– jedna osoba (jedno gospodarstwo domowe) może zgłosić jedno zwierzę
– wnioskodawca zgadza się na oznakowanie zwierzęcia tj. wszczepienie mikroczipu wraz z wpisaniem zwierzęcia do bazy Safe Animal (w przypadku kotów wolnożyjących nacięcie ucha), brak wyrażenia zgody spowoduje poniesienie kosztów zabiegu przez właściciela / opiekuna
– psy i suki, które chcemy poddać zabiegowi muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie (zaświadczenie o szczepieniu należy dołączyć do wniosku)
Składając wniosek właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązuje się do spełnienia warunków wskazanych we wniosku.

Ulotka 1

Ulotka 2

Wniosek

Dodaj komentarz