5 kwietnia 2024

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Leoncin

Szanowni Mieszkańcy Gminy Leoncin!

Od 15 kwietnia 2024 roku można składać wnioski w ramach programu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Leoncin”. To akcja kastracji, sterylizacji oraz czipowania zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Leoncin.

Wnioski można składać w pokoju nr 20 w Urzędzie Gminy Leoncin, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00) w terminie do 31 sierpnia 2024 r. Wniosek  można  pobrać w pokoju nr 20 w UG. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 785-66-00 w. 16.

Zasady prowadzenia akcji:

 • Gmina pokrywa 100 proc. kosztów związanych z zabiegiem sterylizacji lub kastracji do momentu wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na rok 2024.
 • Zwrot kosztów nie dotyczy przygotowania zwierzęcia do zabiegu i ewentualnych wizyt pozabiegowych, których koszty ponosi właściciel zwierzęcia.
 • Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie gminy.
 • Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
 • Zabiegi dofinansowane są tylko właścicielom, których zwierzę posiada elektroniczne oznakowanie w postaci czipa. W przypadku braku oznakowania, właściciel chcący skorzystać z dofinansowania musi wyrazić zgodę na oznakowanie zwierzęcia podczas wykonywania zabiegu sterylizacji lub kastracji. Gmina pokrywa 100 proc. kosztów związanych z oznakowaniem w postaci czipa.
 • Zabiegi wykonywane są w gabinecie weterynaryjnym na podstawie skierowania wystawionego przez Urząd Gminy Leoncin.
 • W celu ustalenia terminu zabiegu właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do zgłoszenia się do wskazanego gabinetu weterynaryjnego wraz z uzyskanym skierowaniem.
 • Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do doprowadzenia zwierzęcia na zabieg oraz do odebrania wysterylizowanego lub wykastrowanego psa/kota w terminach podanych przez lekarza weterynarii wykonującego zabiegi.
 • Każdy właściciel może skorzystać z dofinansowania zabiegu maksymalnie na jedno zwierzę (psa/kota).
 • Złożone wnioski będą realizowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, tj. 20 100 zł.
 • Zabiegi kastracji lub sterylizacji będą wykonywane w gabinecie weterynaryjnym w miejscowości Michałów 3, 05-155 Leoncin.
 • Na podstawie wystawionego przez UG Leoncin skierowania, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany zapisać w lecznicy weterynaryjnej psa/kota na zabieg kastracji/sterylizacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania skierowania.

 

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Leoncin” współfinansowano
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz