19 stycznia 2021

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

INFORMACJE OGÓLNE do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek:

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do  1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta  miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH – Informacja

Wzór wniosku 2021

Zestawienie faktur

Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej

Oświadczenie o dzierżawie

Klauzula informacyjna Podatek Akcyzowy

Dodaj komentarz