28 marca 2022

LII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 31 marca 2022 r. godz. 9.00 w pok. Nr 5 w Urzędzie Gminy w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Leoncin.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz