22 listopada 2022

LXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 23 listopada 2022 r. godz. 8.30 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz