20 marca 2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2023 roku o godz. 11.00 w pok. 15 w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Kontrola wybranej inwestycji-problemowa
4. Sprawy organizacyjne i bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz