16 marca 2022

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LI– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
3. Uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Leoncin.
5. Uchwała dotycząca likwidacji ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” funkcjonującego w Gminie Leoncin, przy ul. Partyzantów 12.
6. Uchwała w sprawie – ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Leoncin biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

1. W sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Polesie.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz