18 stycznia 2021

XXXII – nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin,  która odbędzie się 20 stycznia 2021 r. godz. 1000 w Senior Wigor (budynek po policji)        w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
  4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz